Клавиатура на лаптоп

Въпреки, че са смятани за много здрави, клавиатури за лаптопи имат и слаби страни и настъпва момент, в който трябва да бъдат подменени, било то частично или изцяло. Процесът по смяна не изисква нещо конкретно и специфично. С малко познания всеки самостоятелно би могъл да се справи. Всичко се свежда до няколко стъпки, сред които:

1. Избор на клавиатура, която да е съвместима с лаптопа. Подбора се прави, с помощта на номер на лаптоп и търсене в интернет магазини за клавиатури. В сайтовете за лаптопи има много такива. Номера на клавиатурата е вписан в документацията, наред с всички данни по лаптопа.

2. Самият процес по подмяна на клавиатура на лаптоп е сходен с този на всеки един вид.

3. Винаги устройството трябва да е изключено от електрическото захранване, преди да се започне работа по техническата част. Свалянето на батерията е важно условие.

4. При повечето лаптопи те са с панели на едно за достъп до самата клавиатура и трябва внимателно да бъдат извадени с отвертка. Щом внимателно бъде свален панелът, кабелите се изтеглят на отделно място, за да не бъдат повредени. Никога не се прилага сила или напън, за да не се увреди.

5. Когато панелите са свалени е добре да се огледат всички възможни места за винтове, задържащи клавиатурата на няколко места. Според модела на лаптопа, клавиатурата може да е захваната и с щипки.

6. Пак споменаваме кабела на клавиатурата, който е деликатен, а с увреждането му може да бъде повреден и конектора.

7. Идва ред на изваждането на клавиатурата и поставяне на новата на мястото на старата такава.

8. Едва в тази стъпка се монтира кабела към конектора. Завиват се всички винтчетата и се затваря панела.